INY ry oli mukana Kotoutumisentukena.fi:n aamiaistilaisuudessa!

INY:n projektityöntekijä Sirwa Farik osallistui 12.3. järjestettyyn aamiaistilaisuuden, jossa kohtasivat Uudenmaan TE-toimiston asiantuntijat sekä kotoutumisen tukena toimivat järjestöt.  Järjestöt esittelivät toimintaansa TE-toimiston henkilöstölle sekä esittelypisteillä että lavalla pitämillään puheenvuoroilla. 

Kotoutumisentukena.fi on TE-toimiston ja järjestöjen yhteinen työväline. Puheenvuorossaan Uudenmaan TE-toimiston maahanmuuttopäällikkö Tuija Soininen toi esiin, että TE-toimisto käyttää kotoutumisentukena.fi:tä matalan kynnyksen toiminnan etsimiseen ja on lakannut toimittamasta viikko-ohjelmia ja muita järjestöjen mainoksia asiantuntijoilleen sähköpostitse. Uudenmaan TE-toimisto on myös alkanut sisällyttämään matalan kynnyksen toimintaa asiakkaidensa kotoutumis- ja työllistymissuunnitelmiin, missä se käyttää kotoutumisentukena.fi:tä apuna. Toiminnan ilmoittaminen kotoutumisentukena.fi:hin siis kannattaa!