Sumer-hanke

Oikeusministeriön rahoittaman Sumer-hanke tähtää kunniaan liittyvän väkivallan vastaiseen  ennaltaehkäisevään asennemuutos työhön. Sumer-hankkeessa järjestämme maahan muuttaneille omakielisiä ryhmiä, jossa keskustelemme mm. kunniaan liittyvästä väkivallasta, Suomen lainsäädännöstä, omista oikeuksista ja tarjolla olevista matalan kynnyksen palveluista. Hankkeessa tuotetaan myös erikielisiä oppaita aiheeseen liittyen. Ryhmätoiminnan ohella tarjoamme yksilöohjausta. 

Sumer-hankkeen tavoitteena on:

1. Ennaltaehkäistä kunniaan liittyviä konflikteja

2. Antaa tietoa maahan muuttaneille Suomen lainsäädännöstä

3. Antaa tietoa maahan muuttaneille tarjolla olevista kunnan ja järjestöjen palveluista 

4. Antaa neuvoa ja ohjausta maahan muuttaneille, jotka pelkäävät tai kokevat kunniaan liittyvää väkivaltaa

5. Voimaannuttaa ja edistää naisten kokonaisvaltaista kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan

6. Tuottaa erikielisiä esitteitä, johon on koottu saatavilla olevat matalan kynnyksen palvelut