Kontulankuja 1-3G, 00940 Helsinki info@iny.fi

TeKo-hanke

Työelämää kohti -hanke


INY:n Työelämää Kohti (TeKo)- hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajanaisten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. TeKo-hankkeen toiminnat ovat avoimia kaikille maahan muuttaneille naisille. 

Toimintaa rahoittaa STEA.
Ryhmätoiminta

INY pyrkii voimaannuttamaan maahanmuuttajanaisia ja heidän perheitään järjestämällä suomen kielen kursseja, digikursseja, kerho- ja vertaisryhmätoimintaa sekä järjestämällä seminaareja ja koulutuksia. INY:n vapaaehtoiset vetävät Suomen kielen- ja hyvinvointikursseja, jotta kohderyhmäläiset saavat oikeaa tietoa ja pääsevät tutustumaan paremmin myös kantasuomalaisiin

Suomen kielen ryhmät

Suomen kielen ryhmät ovat tarkoitettu kaikille naisille ja pääasiassa 1-3 vuotiaiden lasten äideille. Ajatuksena on, että äiti ja lapset oppivat suomen kieltä samaan aikaan; äidit suomen kielen tunnilla ja lapset lasten hoidossa. Työntekijät ja vapaaehtoisemme arvioivat kurssille osallistujan suomen kielen tason ja ohjaajat hänet sopivalle kurssille (alkeis tai jatko). Joka kurssille otetaan kymmenen kurssilaista.

Jos olet kiinnostunut suomen kielen kurssista, ota rohkeasti yhteyttä!

Digikurssit

Kurssilla tutustumme tietokoneen tai älypuhelimen toimintaan ja aloitamme perusasioista kuten tutustuminen sähköpostin käyttöön, Kela asiointiin, sähköisiin työhakemuksiin sekä työpaikkojen etsimiseen. Lisätietoa kurssista antaa Roaa Al-Qassab: roaa.alqassab@iny.fi

Hyvinvointikurssit
Yksilöohjaus

Yksilöohjaus on tarkoitettu maahanmuuttaja-naisille, jotka tarvitsevat tukea, neuvoa ja palveluohjausta Kelan ja Työvoimatoimiston asioissa, sekä asumiseen liittyvissä asioissa. Teemme palveluohjausta toimistolla sekä puhelimitse. Palvelemme tällä hetkellä arabian, turkin, kurdin, suomen ja englannin kielellä.

Ajanvaraus ei ole välttämätöntä vaan tukea tarvitseva voi tulla INY:n toimistolle kysymään neuvoa ja tiedustelemaan palveluistamme.
Vertaistukiryhmät

Tarjoamme kaksi kertaa vuodessa kurdin ja arabian kielistä vertaisohjausta naisilla ja kerran vuodessa miehille. Vertaistuki on kokemusten ja tuntemusten jakamista tasavertaisesti ja luottamuksellisesti samassa tilanteessa olevien henkilöiden kanssa. INY:n vertaistukiryhmät keskittyvät työelämään liittyviin osa-alueisiin, esimerkiksi, työnhaku ja työhaastattelu, oikeudet ja velvollisuudet sekä ammattiliittojen tehtävät. Ajankohtaista -osioissa löydät tulevien vertaistukiryhmien aikataulut.
Lastenhoito

INY tarjoaa lastenhoitoa sillä aikaa, kun vanhempi osallistuu toimintoihin. Näin pystymme antamaan erityisesti äideille mahdollisuuden osallistua toimintoihin ja yksilöohjaukseen.

INY:n tarjoama lastenhoito on tarkoitettu 1–3-vuotiaille lapsille. Leikimme, hoidamme, ulkoilemme sään mukaan sekä puhumme suomea lasten kanssa. Autamme lapsia kehittämään suomen kieltään ja sosiaalisia taitojaan ennen päiväkodin aloittamista.