Henkilötietojen käsittely Irakin naisten yhdistyksessä

Rekisterinpitäjä: Irakin naisten yhdistys ry
Yhteyshenkilö: Minna Lähteenmäki, minna.lahteenmaki@iny.fi, puh: 044 901 6311

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Irakin naisten yhdistystä (INY) sovellettavaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. 

Tietoja ei ilman jäsenen kirjallista tai sähköisesti antamaa suostumusta luovuteta järjestön ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle. Tietoja käytetään vain järjestön omassa toiminnassa.

Toimintaamme osallistuvien, yhteistyökumppanien tai muuten meille henkilötietonsa antaneiden henkilöiden yksityisyys on meille tärkeää. Käytämme tietoja vain toimintamme kannalta oleellisiin tarkoituksiin, emmekä luovuta meille annettuja henkilötietoja ulkopuolisille ilman lupaa. 

Kaikki järjestelmän tietoliikenne on salattua. Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu siten, että tietoja pääsee katsomaan ja muokkaamaan vain siihen oikeutettu työntekijä. Pääsy rekisteriin on rajoitettu ja käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjän oikeuksia rekisterin tietoihin rajataan käyttöoikeusrooleilla

INY:n ylläpitämät rekisterit:

  • Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot: yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, paikkakunta, äidinkieli ja maksutiedot. Tiedot kerätään jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään. 
  • Asiakasrekisteriin kerätään nimi, sukupuoli, ikä, paikkakunta, äidinkieli, puhelinnumero, sähköposti sekä Suomessa olo aika. Tiedot kerätään asiakkailta itseltään. 
  • Vapaaehtoisrekisteriin kerätään nimi, puhelinnumero, sähköposti, postiosoite ja vapaaehtoistyön muodot. Keräämme henkilötietoja vapaaehtoisilta itseltään.
  • Henkilöstörekisteri voi sisältää mm. nämä tiedot: työntekijän/työkokeilijan/työharjoittelijan nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, koulutus, kehityskeskustelut, työnimike, palkkaa- ja palkanmaksua koskevat tiedot, päivittäiset työajanseurantaa koskevat tiedot, lomatiedot, sairauspoissaoloa ja muuta poissaoloa koskevat tiedot- ja todistukset sekä mahdolliset muut työsuhdetta koskevat tiedot. Henkilötiedot kerätään lähtökohtaisesti henkilöltä itseltään työsopimussuhteen alkaessa ja työsuhteen kestäessä sekä päättyessä.

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti (mm. kirjanpitolaista ja työsopimuslaista johtuvat velvoitteet).

Jokaisella rekisteriin kuuluvalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot ja kullakin rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia INY:ä poistamaan kaikki tiedot rekisteristä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tietosuojavastaavalle Minna Lähteenmäelle minna.lahteenmaki@iny.fi