Kontulankuja 1-3G, 00940 Helsinki info@iny.fi

Irakin naisten yhdistys valittiin Etelä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan toimikaudelle 2020-2024!

Irakin naisten yhdistys valittiin Etelä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan toimikaudelle 2020-2024! 

ETNO toimii asiantuntijaverkostona maahanmuuttoon, kotouttamiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelukunta kokoaa yhteen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason maahanmuuttotyön asiantuntijoita viranomaisista järjestöihin. ETNO edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten, kulttuuristen ja uskonnollisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä.