Kannetaan yhdessä vastuuta kielen oppimisesta! 

Mitä on kielitaito? Kuka määrittelee, milloin kielitaito on tarpeeksi hyvä? “Arkielämän kielitaito on pitkälti yksilön oma sisäinen kokemus eikä sitä aina voida mitata objektiivisesti. Kielitaito on uskallusta käyttää kieltä”, totesi filosofian tohtori Minna Intke-Hernandez INY ry:n seminaarissa, jonka aiheena oli: Onko kieli avain työelämään?  Intke-Hernandez on perehtynyt väitöstutkimuksessaan maahanmuuttajaäitien kielen oppimiseen seuraamalla ja haastattelemalla heitä…


Mitä on kielitaito? Kuka määrittelee, milloin kielitaito on tarpeeksi hyvä? “Arkielämän kielitaito on pitkälti yksilön oma sisäinen kokemus eikä sitä aina voida mitata objektiivisesti. Kielitaito on uskallusta käyttää kieltä”, totesi filosofian tohtori Minna Intke-Hernandez INY ry:n seminaarissa, jonka aiheena oli: Onko kieli avain työelämään? 

Intke-Hernandez on perehtynyt väitöstutkimuksessaan maahanmuuttajaäitien kielen oppimiseen seuraamalla ja haastattelemalla heitä arjen ympäristössä, kuten leikkipuistoissa. 

“Usein sanotaan, että maahanmuuttajan on opittava kieli ja hankittava työpaikka päästäkseen osaksi yhteiskuntaa, mutta asetelma tulisi kääntää toisinpäin. Kielitaito ei välttämättä takaa kotoutumista, mutta osallisuuden tunne voi johtaa kielitaitoon. On asioita, joita oppii vain kokeilemalla ja yhdessä olemalla. Kahvin juominen toisen kanssa voi olla voimaannuttava kokemus. Osallisuus voimaannuttaa oppimaan kieltä. ”  

Entä kuka on vastuussa kielen oppimisesta? “Kannetaan yhdessä vastuuta”, Intke-Hernandez kannusti. Suomalaisille hän heitti haasteen, ettei heti vaihdettaisi kieltä englanniksi, vaan maltettaisiin kuunnella puhujaa ja rohkaistaisiin häntä puhumaan suomea omalla tavallaan.

Avainsana on kielitietoisuus: kielitietoinen puhuja ei säikähdä erilaisia puhetyylejä, hän kannattelee keskustelua ja vahvistaa toisen puhujan kieli-identiteettiä ja rohkeutta käyttää kieltä. 

INY:n seminaari järjestettiin Helsingissä Eurooppasalissa 13.5.2022, ja se oli suunnattu INY:n yhteistyökumppaneille ja asiasta kiinnostuneille. Tilaisuudessa kerrottiin Työelämää Kohti (TeKo) -toiminnan tuloksista maahan muuttaneiden naisten työllistymisen edistämisessä. Paneelikeskustelussa olivat mukana Uudenmaan ELY-keskuksen, Helsingin työllisyyspalveluiden edustajien lisäksi INY:n puheenjohtaja ja TeKo -toiminnan asiakas.

Minna Intke-Hernandezin väitöstutkimus: Maahanmuuttajaäitien arjen kielitarinat – Etnografinen tutkimus kieliyhteisöön sosiaalistumisesta.

Teksti:
Raili Tanhuanpää, INY:n vapaaehtoistyöntekijä
Raili on eläkkeellä ja työskenteli aiemmin Helsingin kaupungin viestintätehtävissä


Related Posts