Uusi Kotimaa tutuksi – hanke

Uusi Kotimaa tutuksi (KoTu) – hankkeen tavoitteena on kotona pieniä lapsia hoitavien maahan muuttaneiden äitien ja näiden perheenjäsenten kotoutumisen tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen yhteiskuntaorientaatio kurssien ja vapaa-ajan ryhmien avulla.

KoTu-hankkeessa tuetaan naisten kotoutumista opettamalla heille monipuolisesti suomalaista yhteiskuntajärjestelmää ja siinä toimimista. Koulutuksessa tutustutaan esimerkiksi suomalaiseen terveydenhuoltoon, koulutusjärjestelmään, kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä poliittiseen järjestelmään. Koulutukseen kuuluu myös vapaa-ajan toimintaa ja retkiä erilaisiin kohteisiin pääkaupunkiseudulla. Joillekin retkille voivat osallistua myös muut perheenjäsenet. 

Koulutus toteutetaan kokonaan arabian kielellä ja se on suunnattu kotona pienten lasten kanssa oleville maahan muuttaneille äideille. Myös pitkään Suomessa asuneet maahanmuuttajanaiset, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet yhteiskuntaorientaatioon voivat osallistua koulutukseen. Koulutus alkaa lokakuun puolivälissä ja päättyy maaliskuussa, ja niitä pidetään kahdesti viikossa kahden tunnin mittaisina. Tarkemmat aikataulut koulutuksesta julkaistaan lähiaikoina.

Koulutukseen osallistumisen aikana tarjotaan lastenhoitoa.

KoTu-koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Pakolaisavun kanssa, jonka yhteiskuntaorientaation materiaaleja koulutuksessa hyödynnetään. Kurssin osallistumisesta saa todistuksen yhteiskuntaorientaation suorittamisesta.

Koulutukseen voi ilmoittautua täyttämällä sähköisen ilmoittautumislomakkeen.
HUOM: Arabiankielinen ilmoittautusmislomake löytyy täällä.