Työelämää kohti -toiminta


INY:n Työelämää Kohti (TeKo)- hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajanaisten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. TeKo-hankkeen toiminnat ovat avoimia kaikille maahan muuttaneille naisille. 

TeKo-hankkeessa tavoitteena on voimaannuttaa maahanmuuttajanaisia ja heidän perheitään olemaan yhteiskunnan aktiivisia jäseniä. Hankkeessa järjestämme suomen kielen kursseja, digikursseja, kerho- ja vertaisryhmätoimintaa sekä seminaareja ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille. INY:n vapaaehtoiset vetävät Suomen kielen- ja hyvinvointikursseja, jotta kohderyhmäläiset saavat oikeaa tietoa ja pääsevät tutustumaan paremmin myös kantasuomalaisiin ja Suomen palvelujärjestelmään.

INY tarjoaa lasten hoitoa sillä aikaa, kun vanhempi osallistuu toimintoihin, jotta vanhempi pystyy keskittymään paremmin. Näin pystymme antamaan erityisesti äideille mahdollisuuden osallistumaan kursseille ja saamaan tietoa sekä oppimaan esim. suomen kieltä tai kehittämään digitaitoja. Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus saada yksilöohjausta, jossa työntekijät auttavat arjen haasteissa, esim. kela päätökset, sekä toimivat kulttuuritulkkina asiakkaan ja viranomaisen välillä.

Toimintaa rahoittaa STEA.

Toiminta maahanmuuttajanaisille:

  • suomen kielen ryhmät (alkeis- ja jatkoryhmät)
  • vertaistukiryhmät
  • yksilöohjaukset (arabia, kurdi, turkki, suomi ja englanti)
  • tietokoneryhmät
  • läksykerhot
  • hyvinvointiryhmät

Tarjoamme lastenhoitoa ryhmien aikana!


Ryhmätoiminta

INY pyrkii voimaannuttamaan maahanmuuttajanaisia ja heidän perheitään järjestämällä suomen kielen kursseja, digikursseja, kerho- ja vertaisryhmätoimintaa sekä järjestämällä seminaareja ja koulutuksia. INY:n vapaaehtoiset vetävät Suomen kielen- ja hyvinvointikursseja, jotta kohderyhmäläiset saavat oikeaa tietoa ja pääsevät tutustumaan paremmin myös kantasuomalaisiin

Suomen kielen ryhmät

Suomen kielen ryhmät ovat tarkoitettu kaikille naisille ja pääasiassa 1-3 vuotiaiden lasten äideille. Ajatuksena on, että äiti ja lapset oppivat suomen kieltä samaan aikaan; äidit suomen kielen tunnilla ja lapset lasten hoidossa. Työntekijät ja vapaaehtoisemme arvioivat kurssille osallistujan suomen kielen tason ja ohjaajat hänet sopivalle kurssille (alkeis tai jatko). Joka kurssille otetaan kymmenen kurssilaista.

Jos olet kiinnostunut suomen kielen kurssista, ota rohkeasti yhteyttä!

Digikurssit

Suomalaisessa yhteiskunnassa moni asia siirtyy vahvemmin verkkoon ja kotoutumisen kannalta on tärkeää, että myös maahanmuuttajat osaavat käyttää sähköisiä palveluja sujuvasti. Tietokonekursseilla tutustumme tietokoneen tai älypuhelimen toimintaan ja aloitamme perusasioista kuten tutustuminen sähköpostin käyttöön, Kela asiointiin, sähköisiin työhakemuksiin sekä työpaikkojen etsimiseen.

Hyvinvointikurssit

Kurssilla tehtävät joogaharjoitukset tähtäävät kehon parantamisen lisäksi mielen rauhoittumiseen ja hyvinvointiin. Joogaryhmä pitää̈ sisällään 60–90 minuutin joogatunnin kerran viikossa syys- ja kevätkaudella. Rentoutuminen sekä̈ mielen rauhoittaminen ja tasapainottaminen on myös yksi tärkeä̈ tavoite.  Ryhmän ohjelma sisältää̈ tietoa ja hengitysharjoituksia, joiden avulla osallistujat voivat saada ahdistuksen, stressin tai huolestuneen tunteen hallintaan. Hyvinvointi- ja joogaryhmät edistävät osallistujien psyykkistä̈ ja fyysistä̈ hyvinvointia ja kotoutumista sekä̈ niillä̈ myös syrjäytymistä̈ ehkäisevä̈ vaikutus. 


Yksilöohjaus

Yksilöohjaus on tarkoitettu maahanmuuttaja-naisille, jotka tarvitsevat tukea, neuvoa ja palveluohjausta Kelan ja Työvoimatoimiston asioissa, sekä asumiseen liittyvissä asioissa. Teemme palveluohjausta toimistolla sekä puhelimitse. Palvelemme tällä hetkellä arabian, turkin, kurdin, suomen ja englannin kielellä.

Ajanvaraus ei ole välttämätöntä vaan tukea tarvitseva voi tulla INY:n toimistolle kysymään neuvoa ja tiedustelemaan palveluistamme.


Vertaistukiryhmät

Tarjoamme kaksi kertaa vuodessa kurdin ja arabian kielistä vertaisohjausta naisilla ja kerran vuodessa miehille. Vertaistuki on kokemusten ja tuntemusten jakamista tasavertaisesti ja luottamuksellisesti samassa tilanteessa olevien henkilöiden kanssa. INY:n vertaistukiryhmät keskittyvät työelämään liittyviin osa-alueisiin, esimerkiksi, työnhaku ja työhaastattelu, oikeudet ja velvollisuudet sekä ammattiliittojen tehtävät. Vertaisryhmätoiminnassa keskitytään työllisyyteen ja keskustellaan suomalaisesta työelämästä sekä kutsutaan asiantuntijoita puhumaan työllisyyden ja työelämän eri osa-alueista, jotta osallistujien tietämys lisääntyy.

Ajankohtaista -osioissa löydät tulevien vertaistukiryhmien aikataulut.


Lastenhoito

INY tarjoaa lastenhoitoa sillä aikaa, kun vanhempi osallistuu toimintoihin. Näin pystymme antamaan erityisesti äideille mahdollisuuden osallistua toimintoihin ja yksilöohjaukseen.

INY:n tarjoama lastenhoito on tarkoitettu 1–3-vuotiaille lapsille. Leikimme, hoidamme, ulkoilemme sään mukaan sekä puhumme suomea lasten kanssa. Autamme lapsia kehittämään suomen kieltään ja sosiaalisia taitojaan ennen päiväkodin aloittamista