Toiminnat & Hankket

INYn Akkad-hanke tekee ennaltaehkäisevää asennemuutostyötä kunniaan liittyvää väkivaltaa vastaan.

Toiminnalla edistetään maahan muuttaneiden naisten, miesten ja perheiden hyvinvointia lisäämällä tietoisuutta tasa-arvosta ja naisten oikeuksista sekä tukemalla ja ohjaamalla palvelujen piiriin tukea tarvitsevia. Toimintaa toteutetaan sekä selkosuomenkielellä että omakielisesti (arabia, kurdi-sorani, farsi) ja se täydentää olemassa olevia väkivallan vastaisia järjestölähtöisiä toimintoja.

TeKon tavoitteena on tukea maahan muuttaneita naisia ja heidän perheitään olemaan yhteiskunnan aktiivisia jäseniä. Hankkeen puitteissa järjestetään esimerkiksi suomen kielen kursseja, digikursseja, kerho- ja vertaisryhmätoimintaa sekä seminaareja ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille

INYn Sumer-hanke päättyi vuonna 2023 ja jatkuu uutena Akkad-hankkeena vuonna 2024.

Uusi Kotimaa tutuksi -hanke (KoTu) oli vuonna 2023 päättynyt työ-ja elinkeinoministeriön rahoittama ja INY:n koordinoima hanke. KoTu-hankkeeseen perustuva työ jatkuu yhteiskuntaorientaatiokurssin muodossa yhteistyössä Hyvä alku Helsingissä -hankkeen ja African Caren kanssa.

Ota yhteyttä

Käyntiosoite

Kontulankuja 5

00940 Helsinki

info@iny.fi

Aukioloajat

Ma – Pe:

09:00 – 17:00